<
Helping you get media coverage
Home | News Releases | RSS Sources Select News RSS Feed | SOURCES Calendar  


Sources

(portal för journalister och författare)

 

Sources är en informationsportal för journalister, frilansskribenter, redaktörer, författare och forskare som fokuserar främst pÅ mänskliga källor: experter och talesmän som är redo att svara pÅ reportrars frÅgor och vara tillgängliga för radiointervjuer.

Sources hemsida www.sources.com är byggd kring ett ämnesordsregister innefattande mer än 20 000 ämnen. Detta register är förstärkt med ett "intelligent söksystem" som hjälper reportrar att koncentrera sina sökningar genom att föreslÅ flera ämnen relaterade till deras sökord. Till exempel: en sökning pÅ "cancer" kommer att föreslÅ ord som "cellgiftsbehandling", "melanom", "onkologi", "strÅlbehandling", "tobaksrelaterade sjukdomar" och "tumörer", liksom ämnen som innehÅller själva ordet "cancer".

Varje ämne inkluderar även en länk till experter och talesmän för ämnet, med profiler som beskriver deras expertis och där det är relevant hur de stÅr i frÅgor rörande ämnet, tillsammans med telefonnummer och annan kontaktinformation. Sources bestÅr av förteckningar över universitet och forskningsinsitut, frivilligorganisationer och icke-statliga organisationer, statliga och offentliga sektorer, företag och privatpersoner; inkluderande akademiker, offentliga talare och konsulter.

ämnesregistret och sökmenyerna hÅller pÅ att översättas till franska, spanska och tyska för att göra Sources till en mer internationell resurskälla.

Sources grundades i Kanada 1977 som en tryckt katalog för reportrar, redaktörer och manusförfattare. Den blev först publicerad som ett supplement till tidningen Content, en inflytelserik och kontroversiell tidning om journalistisk kritik. Content, grundad av Dick MacDonald 1970 och utgiven av Barrie Zwicker efter MacDonalds död 1974, kritiserade ofta journalister för att alltid lita pÅ samma fÅ källor som alla representerade samma konventionella Åsikter som deras artiklar. Zwicker och MacDonald hävdade i Content och i sin bok "The News: Inside the Canadian Media" [1] (Nyheterna: InifrÅn Kanadensisk Media) att det fanns en "fruktansvärd likhet" i medias täckande av mÅnga viktiga frÅgor, och ett utestängande av andra, möjligtvis värdefulla, perspektiv och informationskällor.

Zwicker bestämde sig för att göra nÅgonting Åt problemet, och sommaren 1977 publicerade Content sin första utgÅva av katalogen, kallad Sources. Framställd som "en förteckning av kontakter för redaktörer och reportrar i Kanada", listade Sources "CIO: er, marknadsförare, pressarbetare och PA-experter och andra kontakter till grupper, organisationer, fackliga organisationer, förbund, institutioner, fonder, industrier och företag, regionala och rikstäckande departement, agenturer och styrelser."[2]

Zwicker förklarade logiken bakom Sources med att "det är en klichÉ att varje historia har tvÅ sidor. En osann klichÉ. De flesta har flera. Reporterns utmaning är att leta upp alla sidor. Sources kan hjälpa till" [3] Zwicker sÅg Sources redan frÅn början som en offentlig tjänst likväl som ett verktyg för jounalister. Han sa att Sources skulle "hjälpa till att gynna ett system för rättvis information. Resurser för kommunikation är att likställa med andra basala behov - till exempel tak över huvudet, mat, hälsovÅrd. Alla borde ha rimlig tillgÅng till allt." [4] "Därför, sa han "försöker vi förse läsarna med äkta mÅngfald: tillgÅng till människor i frÅn smÅ till stora organisationer, vinstdrivande till frivilliga, frÅn lÅgteknologiska till högteknologiska, etablerade till nystartade." [5]

Zwicker sa att "inom Sources kommer du att finna bÅde konventionell och alternativ information. Somliga kanske anser alternativt vara ensidigt, inte riktigt lika bra, att vara mindre värt. Här pÅ Sources är 'alternativt' behandlat annorlunda, ansett som autentiskt och ansenligt, även om det normallt sett är mindre tillgängligt. överraskningarna, de vassa notiserna, de plötsliga insikterna, de udda tillvägagÅngssätten, visdomsorden, de kraftfulla slagorden, tänjandet av gränser, morgondagens nyheter, profetiorna, det ofiltrerade, det spännande, det som setts ner pÅ av andra, det minnesvärda, det exentriska, det lÅngsökta, det icke-politiska, det skandalösa, det ocensurerade... detta är vad 'alternativ' media erbjuder. SÅ lÅngt som möjligt kommer vi att inkludera det alternativa i Sources. Sources' drivande folisofi är helt enkelt informativ demokrati möjliggjord tack vare vÅr användarvänliga teknologi. Antagandet är att det finns en stor andel kanadensare som vill använda och dra nytta av en sÅdan informationskälla. Antagandet är en stor andel kanadensare vill utvidga sitt sökande av lösningar, och fördjupa sin förstÅelse, snarare än rabbla konventionella visdomar (hur nyligen myntade de än är) mellan varandra." [6]

Efter ett par År blev Sources en sÅdan stor succÉ att den inte längre fick plats i Content (den tryckta katalogen växte till slut till mer än 500 sidor), och 1981 blev den en egen publikation. Content blev sÅ smÅningom nerlagd, men Zwicker fortsatte att viga en betydande del i Sources Åt att täcka ämnen av intresse för journalister; sträckande frÅn praktiska ämnen som grammatik, stil, faktakontroll, fotojournalism, upphovsrätt, frilansares löner och att publicera pÅ egen hand till att innehÅlla artiklar om skicket pÅ journalism och media, till bokrecensioner. FrÅn tidigt 1990-tal och framÅt började Sources innehÅlla artiklar om forskning via Internet, nämnvärt är den Återkommande 'Dean's Digital World' (Deans Digitala Värld)[7] av informatiksexperten Dean Tudor.

Sources tog själv steget ut pÅ nätet 1995 och har utökat sin nätportal sedan dess. Den fortsätter att publicera en tryckt version av katalogen, främst till gagn för frilansare som använder den som idÉpool för artiklar, men är nu främst en nätbaserad resurskälla.

Sources hemsida inluderas inte av själva Sources-katalogen, utan av en statlig katalog, Parliamentary Names and Numbers (Parlamentariska Namn och Nummer), en lista pÅ media; Media Names and Numbers (medianamn och - nummer); och The Sources Hotlink (www.hotlink.ca), vilken innehÅller artiklar om pressrelationer och PR. PÅ sidan finns även Fame and Fortune (Berömmelse och FramgÅng), en katalog med priser och stipendier tillgängliga för skribenter och journalister, och en portal länkad till Connexions Information Sharing Service (Connexions Informationsdelarservice) nätarkiv; ett bibliotek med dokument relaterade till alternativ och social rättvisa.

Sidan huserar även Sources Select Resources [8], ett stort bibliotek med artiklar om och recensioner av journalism och media som sträcker sig över mer än 30 År.

Medan mycket av ledarmaterialet har fokuserat pÅ kärnan av skrivande, redigerande och efterforskning har Sources även regelbundet publicerat artiklar som startat kontroverser om ämnen som censur och partiskhet hos media. En kampanj driven av Zwicker med flera ifrÅgasatte journalisters etik när de tog emot gÅvor frÅn dem de skulle skriva om. Denna kampanj ledde sÅ smÅningom till att kanadensiska chefsredaktörer internt bestämde att deras tidningar inte skulle ta emot gratis biljetter frÅn resebyrÅer, semesterorter eller hotell.

En serie artiklar skrivna av Zwicker om "War, Peace, and the Media" (Krig, Fred och Media) [9] (senare sammanställda och utgivna i ett häfte) provocerade fram ett raseri hos läsare som blev upprörda av dess kritik över hur media bevakar USAs utrikespolitik. Zwicker skrev i en ledare i nästkommande nummer att "reaktionerna spann frÅn enorma lovord till rent fördömande." Tidningen Toronto Sun skrev tre artiklar om serien. Kolumnnisten Claire Hoy "skakande av ilska", redaktören Peter Worthington kände sig "rasande" och en ledarskribent fördömde Zwicker.

Andra kontroversiella artiklar inkluderade en av Wendy Cukier om en PR-strid om den föreslagna vapenlagen, vilken väckte raseri hos vapenlobbyn.[10] Ulli Diemer som efterträdde Zwicker som utgivare 1999, blev attackerad av Fraser-institutet pÅ grund av sin artikel "Ten Health Care Myths: Understanding Canada's Medicare Debate" (Tio hälsovÅrdsmyter: att förstÅ debatten om Kanadas hälsovÅrdsprogram), i vilken han hävdade att motstÅndare till allmän hälsovÅrd spred felaktig information menad att förleda och skrämma allmänheten. [11]

Enligt dess uppgift att uppmuntra en mÅngfald av Åsikter i media har Sources efter hand lagt till extra resurser för att hjälpa organisationer och privatpersoner att bli hörda. Dessa inkluderar en evenemangskalender öppen för media [12] och pressmeddelandeservice som Sources medlemmar kan använda till att distribuera sina uttalanden och kommunikÉer via poster pÅ nätet och RSS. Pressmeddelandena är även indelade i ämnen och integrerade i den övergripande strukturen av information pÅ Sources hemsida.

 


Fotnoter


[1] MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau. 1982. ISBN 0888790538

[2] Sources: A Directory of Contacts for Editors and Reporters in Canada. Content. 1977. ISSN: 0045-835X

[3] Sources 50. 2002. ISSN: 1198-7171X. ISBN: 0-920299-55-5

[4], [5] [6] Sources 36. 1995. ISSN: 1198-7871X. ISBN: 0-920299-24-5

[7] Dean's Digital World - /SSR/DeansDigital.htm

[8] Sources Select Resources - /SSR.htm

[9] Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985

[10] Cukier, Wendy. "Anatomy of the Gun Control Debate". Sources. 1996 - /SSR/Docs/PNN5-1-GunControl.htm

[11] Diemer, Ulli. 'Ten Health Care Myths: Understanding Canada's Medicare Debate'. Sources. 1995. - http://www.diemer.ca/Docs/Diemer-TenHealthCareMyths.htm

[12] Sources Calendar - https://calendar.sources.com
 


Källförteckning

Basch, Reva. Secrets of the Super Net Searchers: The Reflections, Revelations, and Hard-won Wisdom of 35 of the World's Top Internet Researchers. Pemberton Press. 1996. ISBN 0-910965-22-6

Berkman, Robert. The Skeptical Business Searcher: The Information Advisor's Guide to Evaluating Web Data, Sites and Sources. Information Today, 2004. ISBN 0-910965-66-8

Bonner, Allan. Media Relations. Briston House. 2003. ISBN 1-894921-00-3

Carney, William Wray. In the News The Practice of Media Relations in Canada. University of Alberta Press, 2002. ISBN 0-88864-382-9

Comber, Mary Anne; Mayne, Robert S. The Newsmongers: How The Media Distort the Political News. 1987. McClelland & Stewart

Cormack, Paul G.; Shewchuk, Murphy (eds.) The Canadian Writers' Guide. 13th Edition. Canadian Authors Association. Fitzhenry & Whiteside, 2003. ISBN 1-55041-740-1

Hackett, Robert A.; Gruneau, Richard. The Missing News: Filters and Blind Spots in Canada's Press. Newswatch Canada. Canadian Centre for Policy Alternatives & Garamond Press, 2000

Hackett, Robert A. News and Dissent: The Press and The Politics of Peace in Canada. 1993. Ablex.

Hackett, Robert A.; Zhao, Yuezhi. Sustaining Democracy? Journalism and the Politics of Objectivity. Garamond Press. 1998. ISBN 1-55193-013-7

Kashmeri, Zuhair. The Gulf Within: Canadian Arabs, Racism, & The Gulf War. James Lorimer. 1991

MacDonald, Dick; Zwicker, Barrie. The News: Inside the Canadian Media. Deneau. 1982. ISBN 0888790538

Mann, Thomas. The Oxford Guide to Library Research. Oxford University Press. 1998. ISBN 0-19-512313-1

Manson, Katherine; Hackett, Robert; Winter, James; Gutstein, Donald; Gruneau, Richard (eds.) Blindspots in the News? Project Censored Canada Yearbook. Project Censored Canada. 1995.

McGuire, Mary; Stilborne, Linda; McAdams, Melinda; Hyatt, Laurel. The Internet Handbook for Writers, Researchers, and Journalists. Trifolium Books. 1997, 2002. ISBN 1-895579-17-1

Miljan, Lydia; Cooper, Barry Cooper. Hidden Agendas: How Journalists Influence the News.

University of British Columbia Press. 2003. ISBN: 00774810203

Miller, John. Yesterday's News: Why Canada's Daily Newspapers are Failing Us. Fernwood Publishing, 1999

Ouston, Rick. Getting the Goods: Information in B.C.: How to Find It, How to Use It. New Star Books, 1990

Patriquin, Larry. Inventing Tax Rage: Misinformation in the National Post. Fernwood Publishing 2004. ISBN 1-55266-146-6

Soderlund, Walter C.; Hildebrandt, Kai (eds.) Canadian Newspaper Ownership in the Era of Convergence: Rediscovering Social Responsibility. University of Alberta Press. 2005, ISBN 0-88864-439-6

Tudor, Dean. Finding Answers: Approaches to Gathering Information. McClelland & Stewart Inc., Toronto. 1993.

Ward, Stephen J.A. The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. McGill-Queen's University Press. 2004. ISBN 0-7735-2810-5

Winter, James. Media Think. Black Rose Books. 2002. ISBN 1-55164-054-6

Zwicker, Barrie. War, Peace and the Media. Sources. 1983, 1985

 


Externa länkar


Sources - www.sources.com

Sources Select Resources -www.sources.com/SSR.htm

Sources Select News - www.sources.com/News.htm

Sources Calendar - https://calendar.sources.com

Fame & Fortune - www.sources.com/Fandf/Index.htm

The Sources HotLink - www.hotlink.ca

Connexions Information Sharing Services - www.connexions.org

 
 

Related Articles and Resources

Also available in - Arabic
Also available in - Chinese
Also available in - Danish
Also available in - English
Also available in - Farsi
Also available in - French
Also available in - German
Also available in - Korean - Korean
Also available in - Portuguese
Also available in - Spanish